Onze expertise


Als expert in het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht, staan wij u bij tijdens onderhandelingen, bij het formuleren van een ingebrekestelling, het afweren van een vordering tot schadevergoeding, het begroten van een schade-eis, het onderzoek naar de aansprakelijke partij en het voeren van een proces in rechte.

Onze aanpak daarbij is waar mogelijk preventief en steeds oplossingsgericht. Ons kantoor behartigt uw belangen zowel buiten de rechtbank (arbitrage, minnelijke expertises en onderhandelingen) als voor de burgerlijke en strafrechtbanken in alle zaken van het aansprakelijkheidsrecht.

Rechtsdomeinen


Wij treden op in alles wat enigszins te maken heeft met aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht in de ruimste zin van het woord. Volgende opsomming verduidelijkt wat dit zoal kan inhouden:

 • Buitencontractuele aansprakelijkheid van particulieren en bedrijven t.a.v. derden wegens een beweerde fout of onzorgvuldigheid; burenhinder
 • Aansprakelijkheid voor aangestelden, uitvoeringsagenten, e.d.
 • Aansprakelijkheid voor zaken (gebrekkige zaken, productaansprakelijkheid,...)
 • Aansprakelijkheid van ouders voor hun minderjarige kinderen
 • Aansprakelijkheid van minderjarigen
 • Aansprakelijkheid van scholen en leerkrachten
 • Aansprakelijkheid van vrijwilligers
 • Aansprakelijkheid voor dieren
 • Aansprakelijkheid van geestesgestoorden
 • Medische aansprakelijkheid (aansprakelijkheid van ziekenhuizen, dokters, specialisten, apothekers, ...)
 • Aansprakelijkheid van verhuurder en huurder
 • Aansprakelijkheid van de professionele verkoper
 • Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Bouwrecht (aansprakelijkheid van architecten, aannemers, veiligheidscoördinatoren, promotoren, ...)
 • Fraude
 • Verkeersrecht
 • Transportrecht (nationaal en internationaal)
 • Begroting van materiële schade (voertuigschade, brandschade, waterschade, stormschade, kunstschade, ...)
 • Begroting van lichamelijke letselschade
 • Polisbetwistingen (regressen, nietigheden van polis, dekkingsbetwistingen,...)

Bovendien hebben wij bijzondere expertise opgebouwd in het internationaal recht, wat onder meer inhoudt:

 • Optreden als getuige / specialist van het Belgisch recht voor buitenlandse gerechten
 • Bijstand en advies bij de afhandeling van schadegevallen naar buitenlands recht
 • Bijstand en advies bij de afhandeling van schadegevallen naar Belgisch recht voor buitenlandse gerechten

Ten slotte zijn wij ook bedreven in strafrecht (strafrechtelijke verdediging en burgerlijke partijstellingen), arbeidsongevallenrecht, huurrecht, afstammingskwesties, familiaal recht en de invordering van facturen.