background image NL
ENG

Kort samengevat treden wij op in alles wat enigszins te maken heeft met aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht in de ruimste zin van het woord.

Een opsomming geeft een duidelijker beeld van wat dit o.a. allemaal inhoudt:
 • buitencontractuele aansprakelijkheid van particulieren en bedrijven t.a.v. derden wegens een beweerde fout of onzorgvuldigheid;
 • burenhinder;
 • aansprakelijkheid voor aangestelden, uitvoeringsagenten, e.d.;
 •  aansprakelijkheid voor zaken (gebrekkige zaken, productaansprakelijkheid,...);
 • aansprakelijkheid van ouders voor hun minderjarige kinderen;
 • aansprakelijkheid van minderjarigen;
 • aansprakelijkheid van scholen en leerkrachten;
 • aansprakelijkheid van vrijwilligers;
 • aansprakelijkheid voor dieren;
 • aansprakelijkheid van geestesgestoorden;
 • medische aansprakelijkheid (aansprakelijkheid van ziekenhuizen, dokters, specialisten, apothekers, ...);
 • aansprakelijkheid van verhuurder en huurder;
 • aansprakelijkheid van de professionele verkoper;
 • objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing;
 • overheidsaansprakelijkheid;
 • bouwrecht (aansprakelijkheid van architecten, aannemers, veiligheidscoördinatoren, promotoren, ...);
 • verkeersrecht;
 • transportrecht (nationaal en internationaal);
 • begroting van materiële schade (voertuigschade, brandschade, waterschade, stormschade, kunstschade, ...);
 • begroting van lichamelijke letselschade;
 • polisbetwistingen (regressen, nietigheden van polis, dekkingsbetwistingen,...);
 • ...

Daarnaast mag een bijzondere vermelding gemaakt worden van het internationaal recht als vakgebied; dit houdt concreet o.a. in:
 • optreden als getuige / specialist van het Belgisch recht voor buitenlandse gerechten;
 • bijstand en advies bij de afhandeling van schadegevallen naar buitenlands recht;
 • bijstand en advies bij de afhandeling van schadegevallen naar Belgisch recht voor buitenlandse gerechten;
 • ...

Ten slotte zijn wij ook bedreven in strafrecht (strafrechtelijke verdediging en burgerlijke partijstellingen), arbeidsongevallenrecht, huurrecht, afstammingskwesties, familiaal recht en de invordering van facturen.