background image

%%PHOTONAME%%

NL
ENG

INFORMATIE IN HET KADER VAN HET WETBOEK ECONOMISCH RECHT


Uw advocate en haar kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan Mevr. Monique MATTHEESSENS. Mevr. MATTHEESSENS werd de beroepstitel advocate verleend in België, en is ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Het kantoor van Mevr. MATTHEESSENS is gevestigd in België te 2110 - Wijnegem aan de Turnhoutsebaan nr. 214-216.

Mevr. MATTHEESSENS baat haar kantoor in persoonlijke naam uit. Het KBO-nr. van Mevr. MATTHEESSENS is 0844 659 469 (BTW-nr. BE 0844.659.469. Per e-mail kan u Mevr. MATTHEESSENS bereiken via monique@mertens-law.be.

De beroepsaansprakelijkheid van Mevr. MATTHEESSENS is verzekerd bij N.V. AMLIN EUROPE (= leidinggevende verzekeraar). Voor meer informatie en de polisvoorwaarden m.b.t. deze verzekering zie ordeexpress.be.


Uw advocate en haar dienstverlening

U kan bij Mevr. MATTHEESSENS terecht voor o.a. volgende diensten: juridisch advies, (poging tot) minnelijke geschillenregeling, bijstand en vertegenwoordiging bij geschillen voor de verschillende rechtscolleges.

De overeenkomst die u met Mevr. MATTHEESSENS aanknoopt, is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van het rechtsgebied waarbinnen het kantoor gevestigd is bevoegd.


Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mevr. Monique MATTHEESSENS bereiken:
via post op het adres: België, 2110 - Wijnegem, Turnhoutsebaan 214-216,
via fax op het nummer: 03 - 353 77 06
via e-mail op het adres: monique@mertens-law.be
of via telefoon op het nummer: 03 - 353 62 96


Beroepsregels en gedragscodes

Als advocate ingeschreven aan de balie van Antwerpen is Mevr. MATTHEESSENS onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op advocaat.be, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op balieantwerpen.be.


Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Mevr. MATTHEESSENS is onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in het Reglement invordering van erelonen van balie Antwerpen van 27 juni 2005. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website balieantwerpen.be.


Prijsbepaling

Mits u hiertoe uitdrukkelijk verzoekt, kan Mevr. MATTHEESSENS u de wijze meegeven waarop de prijs voor de te verrichten diensten betreffende uw dossier berekend zullen worden.

**********