background image

%%PHOTONAME%%

NL
ENG

INFORMATIE IN HET KADER VAN HET WETBOEK ECONOMISCH RECHT


Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Erwin MERTENS. Mr. MERTENS werd de beroepstitel advocaat verleend in België, en is ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Het kantoor van Mr. MERTENS is gevestigd in België te 2110 - Wijnegem aan de Turnhoutsebaan nr. 214-216.

Mr. MERTENS baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit. Het KBO-nr. van Mr. MERTENS is 0818 726 223 (BTW-nr. BE 0818.726.223. Per e-mail kan u Mr. MERTENS bereiken via erwin@mertens-law.be.

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. MERTENS is verzekerd bij N.V. AMLIN EUROPE (= leidinggevende verzekeraar). Voor meer informatie en de polisvoorwaarden m.b.t. deze verzekering zie ordeexpress.be.


Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij Mr. MERTENS terecht voor o.a. volgende diensten: juridisch advies, (poging tot) minnelijke geschillenregeling, bijstand en vertegenwoordiging bij geschillen voor de verschillende rechtscolleges.

De overeenkomst die u met Mr. MERTENS aanknoopt, is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van het rechtsgebied waarbinnen het kantoor gevestigd is bevoegd.


Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mr. Erwin MERTENS bereiken:
via post op het adres: België, 2110 - Wijnegem, Turnhoutsebaan 214-216,
via fax op het nummer: 03 - 353 77 06
via e-mail op het adres: erwin@mertens-law.be
of via telefoon op het nummer: 03 - 353 62 96


Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen is Mr. MERTENS onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op advocaat.be, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op balieantwerpen.be.


Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Mr. MERTENS is onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in het Reglement invordering van erelonen van balie Antwerpen van 27 juni 2005. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website balieantwerpen.be.


Prijsbepaling

Mits u hiertoe uitdrukkelijk verzoekt, kan Mr. MERTENS u de wijze meegeven waarop de prijs voor de te verrichten diensten betreffende uw dossier berekend zullen worden.

**********